stredni-logo-spd.png

Stejně jako minulé zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje přišly i na třetí zasedání bojovat zdravotní sestry za navýšení platů nelékařských zdravotních pracovníků.

Problém s podfinancováním krajského zdravotnictví a nedostatku personálu, ale nevznikl za týden ani měsíc, což potvrdily také zdravotní sestřičky v 6. vydání speciálu pro zastupitele Iniciativy, kde se jasně zmiňují, že krize trvá delší dobu a je způsobena tím, že někdo nad nimi nepracoval řádně. Proč tedy nedostatek personálu a jeho podhodnocení přicházejí řešit až s novou krajskou vládou a nevyzvaly k řešení vládu minulou, která jim nemocnici nechala sice krásně opravit, ale jaksi pozapomněla, že není kdo by v ní pracoval?

Na 3. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje se tak podruhé musel navyšovat kapitál Karlovarské krajské nemocnice o deset milionů korun. Tato částka bude použita na navýšení platů nelékařských zdravotních pracovníků. Jde sice o nesystematické řešení, kdy kraj hasí požár kapkou vody, ale bohužel je to jediná momentální možnost jak navýšit sestřičkám platy aspoň částečně.

Problém nedostatku zdravotních sester a jejich podhodnocení je celorepublikový problém a měla by ho řešit neprodleně vláda. Dnes kdybychom sestřičkám přidali několikanásobně více, tak by to nevyřešilo jejich nedostatek, který je způsoben změnou vzdělávání nelékařských zdravotních pracovníků, kdy zdravotní sestra musí mít vysokoškolské vzdělání.

Kdysi zdravotní sestra musela po ukončení středoškolského studia nastoupila na tzv. nástupní praxi k lůžku, díky čemu měly nemocnice zajištěn pravidelný přísun absolventek zdravotnických škol. Toto bylo nesmyslně změněno a dnes sestra musí mít vysokoškolské vzdělání a spolu s absolventkami původního středoškolského oboru všeobecná sestra musejí sbírat kredity, které mají mít smysl celoživotního vzdělávání, ale jsou spíše dobrým kšeftem pro pořadatele různých seminářů a kurzů.

Na základě žádosti, která obsahuje ověřenou kopii o vzdělání, potvrzení o zdravotní způsobilosti, potvrzení o bezúhonnosti spolu s minimálně 40 kredity vydává ministerstvo potřebné Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. K žádosti je nutné připojit potvrzení délky praxe, která musí být v posledních 6ti letech nejméně 1 rok v rozsahu alespoň 0,5 úvazku nebo 2 roky v úvazku alespoň 0,2 úvazku, nutné však podotknout, že praxe už nemusí být u lůžka v nemocnici jak tomu bývalo. Každý zdravotnický pracovník, který získá od Ministerstva zdravotnictví Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dozoru, je zapsán do registru těchto pracovníků. V registru jsou údaje identifikační údaje o vzdělání, včetně celoživotního, a údaje o zaměstnavateli, resp. místu výkonu povolání a vede ho Ministerstvo zdravotnictví.

 

Sama jsem zdravotní sestra a ještě absolventka původního čtyřletého oboru všeobecná sestra. Sestrám nejen v našem kraji, ale všem bych přála mnohem větší finanční navýšení než je avizovaných 10% ministerstva zdravotnictví a než o jaké žádají sestřičky z Karlovarské krajské nemocnici. Situaci nedostatku personálu to však nevyřeší. Pokud dojde ke změně vzdělávání zdravotních sester jak předpokládá novela zákona o nelékařských povoláních, kterou Sněmovna na dubnové schůzi pravděpodobně schválí, v praxi se to objeví až za 4 roky. Otázkou je zda model kdy bude stačit k získání kvalifikace absolvování střední zdravotnické školy a jeden rok vyšší odborné školy skutečně přivede zpět sestry k lůžku. A co budeme dělat do té doby?

Dostali jsme se do situace, kdy přidáváme už jen hrstce lidí, kteří drží kdysi dobře fungující zdravotnictví, aby nezkolabovalo úplně, ale ani oni to nemohou vydržet věčně za jakékoliv ohodnocení.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one