stredni-logo-spd.png

Pokračování zlodějny, která začala sametovým převratem

Česká republika má to štěstí, že na jejím území leží velké nerostné bohatství, ze kterého by mohla profitovat.

V Krušných horách pod povrchem Cínovce leží lithium, společně s cínem a wolframem v hodnotě tří bilionů korun, což je téměř 6% světových zásob lithia. Žádný jiný tak velký zdroj v Evropě neexistuje. V místě bývalého měděného dolu Tisová v Krušných horách se zase nachází kobalt. První průzkumné vrty zde začnou už letos v září.

To vše by byla skvělá zpráva, kdyby průzkumné vrty a případnou těžbu prováděl český státní podnik Diamo a zisky by šly do státního rozpočtu. Místo toho průzkumné vrty na Cínovci provádí australská firma European Metals, která chce lithiumho těžit hlubině a již podepsala memorandu s firmou HE3DA o využití vytěženého lithia k výrobě baterií. Cena lithia na světových trzích za loňský rok vzrostla o téměř 80 procent, v Číně se jeho cena vyšplhala až k 23 000 dolarům za tunu.

Podobně je to s kobaltem, jelikož letos hodlá australská firma Auroch Minerals spolu s českou společností Golden Pet provést čtyři průzkumné vrty. Cena kobaltu je díky jeho poměrně nízkému výskytu i obtížnosti výroby dosti vysoká a v některých obdobích dosahuje burzovní cena kobaltu úrovně stříbra. Od začátku roku jeho cena vzrostla téměř o 70 procent a nyní se pohybuje 60 dolarů za kilogram.

Kobalt je zásadní pro výrobu lithium-iontových baterií. Přidání kobaltu do baterií má vliv na jejich kapacitu, snížení hmotnosti a délku nabíjení. Prodlužuje i životnost baterií. Šedesát procent světových zásob se nachází v Kongu, dále se těží ještě v Rusku a Austrálii.

Podle Ministerstva průmyslu a obchodu dostaly soukromé firmy spolu s licencí na průzkum i právo na případnou přednostní těžbu. Vládnoucí ČSSD a pravicová opozice, nemají problém s tím, že by se těžby ujala soukromá firma. Kdyby se politici chovali jako řádní hospodáři, tak by z nerostného bohatství, které se pod naším povrchem nachází mohla profitovat Česká republika a státní dluh ve výši 1,6 bilionu korun by mohl být smazán a z České republiky by se stala velmoc. Kobalt je spolu s lithiem totiž zásadním prvkem pro výrobu baterií.

My občané však můžeme jen bezmocně přihlížet, jak je země rozkrádána, likvidována a rozprodávaná do cizích rukou. Rozhodování vlády, poslanců a politiků vůbec nekoresponduje s tím co by si přála většina občanů, ale přesto rozhodují o našem osudu a osudu naší země.

Bude národní bohatství vyvezeno do zahraničí a stát z něho nebude opět mít nic? Toto by se nikdy nestalo, kdyby zde fungovala přímá demokracie, kterou prosazuje hnutí SPD. Pokud by politici jednali proti vůli svého národa, byli by okamžitě odvoláni. Tuneluješ, kradeš, vysmíváš se slušným pracujícím lidem, tak budeš okamžitě odvolán. Tomu se říká přímá demokracie. Kdyby si voliči zvolili hnutí SPD, tak by těmto lumpárnám nemuseli jen přihlížet a tyhle darebáky by mohli okamžitě odvolat.  Politika má být služba občanům a ne dobrý byznys!

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one