stredni-logo-spd.png

Povolením nosit somálské studentce hidžáb, bychom dovolili muslimům šířit džihád

V pátek zamítl Obvodní soud pro Prahu 10 žalobu somálské studentky kvůli nošení hidžábu ve škole, která tvrdila, že jí ve Střední zdravotnické škole nepovolili nosit hidžáb.

Dívka požadovala omluvu a 60 tisíc korun. Podle právní zástupkyně studentky byl postup školy nezákonný.

Sama jsem absolventkou Střední zdravotnické školy oboru všeobecná sestra. Nedovedu si představit, že v době, kdy jsem zdravotnickou školu absolvovala, by si vůbec některá studentka dovolila nerespektovat nařízení školy a porušovat tzv. Dress code zdravotní sestry. Studentka je během studia soustavně připravovaná na výkon svého povolání a tak mu musí přizpůsobit i svůj zevnějšek. Naopak pokud by studentka při výkonu praxe nebo později při výkonu povolání nosila hidžáb, porušovala by zákon o ochraně veřejného zdraví. Bylo by to stejné, jako kdyby zdravotní sestra nosila při vyučování čepici a později by ji chtěla nosit na praxi.

Jak má podle právních předpisů vypadat zdravotní sestra. Může v praxi nosit hidžáb?

Tuto oblast upravuje zákon o ochraně veřejného zdraví, jenž upřesňuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví. Konkrétně ustanovení § 17 zákona stanovuje, že osoba poskytující péči je povinna respektovat hygienické požadavky pro příjem fyzických osob do péče poskytovatele zdravotnických služeb a pro jejich ošetřování, upravené prováděcím právním předpisem.

Podrobněji to upravuje vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

 

Dress code

Zdravotničtí pracovníci na pracovištích, kde je prováděna chirurgická nebo hygienická dezinfekce rukou, nesmějí nosit na rukou žádné šperky. Zdravotničtí pracovníci v operačních provozech nesmějí nosit na rukou hodinky. Úprava nehtů nesmí ohrožovat zdraví pacienta, zejména s ohledem na možné šíření nemocničních nákaz, a nesmí bránit poskytování zdravotní péče v plném rozsahu. Přirozené nehty musejí být upravené, krátké a čisté.

Každý zaměstnavatel sám svým vnitřním předpisem upravuje pravidla oblékání na pracovišti, tedy stanovuje tzv. dress code.

Je povinnost zaměstnance ve zdravotnictví, včetně sestry, aby výše uvedeným právním předpisům a vnitřním předpisům zaměstnavatele přizpůsobil svůj zevnějšek. V případě, že zevnějšek neodpovídá požadavkům definovaným právními předpisy a vnitřním předpisem zaměstnavatele, má zaměstnavatel právo požadovat, aby ho zaměstnanec upravil do podoby odpovídající právním předpisům.

 

Pokud studentka není schopna přizpůsobit svůj zevnějšek ve škole, jak by ho pak přizpůsobila v praxi?

Pokud jste si přečetli výše zmíněné požadavky na úpravu zevnějšku nejen zdravotní sestry, jen těžko si je možné představit v praxi zdravotní sestru v hidžábu. Naopak pokud by se jednoho dne objevila zdravotní sestra v hidžábu v nemocnici, porušovala by tím vyhlášku ministerstva zdravotnictví.

Na české zdravotní sestry byl a stále je kladen důraz na jejich zevnějšek a naopak by mi vůči nim přišlo diskriminační, kdyby byla této studentce extra povolena výhoda nosit šátek přes hlavu a této výhody by se pak domáhala i v praxi, jen proto, že je jiné víry. Bylo by to stejné, jako kdyby ve třídě seděly studentky v čepici a později by takto upravené vyžadovaly být i při výkonu praxe.

V naší zemi jsme jí jako imigrantce poskytli domov a tak je její povinností respektovat zákony a pravidla naší země, tak jak tomu činíme my, rozhodneme li se odejít pracovat do arabské země. V případě, že se evropanka rozhodne jít pracovat jako lékařka, zdravotní sestra nebo fyzioterapeutka do arabské země, musí se přizpůsobit místním zvykům, zákonům a pravidlům. V Somálsku zcela jistě neuvidíte zdravotní sestru v sesterských šatech a v Saudské Arábii nevystoupí žena, která není zahalená ani z letadla. Proč bychom se tedy my měli přizpůsobovat muslimům?

Džihád

Povolením této studentce nosit hidžáb, by jsme muslimům dovolili šířit džihád.  Džihád je nejsilnější politickou myšlenkou, kterou islám disponuje, je to válka proti nevěřícím za účelem nastolit právo šaría. Celý svět se zkrátka musí podřídit islámu a každý kdo není muslim je nepřítel. A teď to můžeme vidět také v praxi. Studentka muslimka vyžaduje, abychom se my ve své zemi přizpůsobili jí a pokud na to nepřistoupíme, jsme nepřátelé. Nějak se pozapomnělo, že my jsme ti co jsou zde doma a muslimové jsou zde hosté.

Džihád je Mohamedův největší vynález. Nebýt totiž jeho, konvertovalo v Mekce na islám pár lidí, až po jeho odchodu do Medíny, tomu bylo několik tisíc lidí ročně. A proč? Protože právě politické praktiky a džihád byly ke konverzi mnohem účinější. Zkrátka dnes bychom díky naší neznalosti a bezbřehé toleranci přistoupili na hidžáb, později na nikáb a za pár let svolíme ke kamenování.

Pokud muslimové nejsou schopni akceptovat naše zákony a přizpůsobit se evropskému životu v 21. století, nic jim nebrání vrátit se v čase do 7.století ve své rodné zemi. A pak, že nejde cestovat v čase.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one